Home
AbCom ITServe Agelink Uitvaart a&mimpact Tezet
Home P&O Diensten en Producten Goede Doelen Sponsoring Nieuwsbrief Contact

Actuele Referenties

Verschure Advies werkt o.a. voor:

a&m impact

Jules Verschure heeft ons geholpen bij het verder professionaliseren van onze organisatie.

Er was vanuit veel collega's de behoefte om alle taken en verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen in een functieprofiel. Dankzij Jules advies, ervaring en begeleiding hebben we dit constructief en doelgericht op kunnen pakken.

Van alle medewerkers is nu helder vastgelegd bij wie je moet zijn bij een bepaalde vraag.

Naast het hele traject begeleiden heeft Jules ook draagvlak binnen de organisatie gecreëerd, zodat de functieprofielen ook echt leven bij alle collega's en goed bijgehouden worden.

                                                                   Al met al zijn we bijzonder tevreden over de manier van aanpak en het uiteindelijke resultaat.
                                                                   www.am-impact.nl