Home

Actuele Referenties
Verschure Advies werkt o.a. voor:

Home P&O Diensten en Producten Goede Doelen Sponsoring Nieuwsbrief Contact
Sponsoring Sponsoring Sport Stichting Dweildag Zutphen

TEZET Business Gifts . ….    Lees meer

De automatiseerder die u begrijpt ….
                                      
Lees meer


Uw specialist in het repareren van alles wat draait en energie omzet….
           Lees meer

Een verrassende kijk op wonen en werken
                                        Lees meer

Maatschappelijk Betrokken

Home


De stichting ‘FriendsforPeople’ ondersteunt Ontwikkelingsprojecten. Doelgerichte projecten opgestart en uitgevoerd door de lokale bevolking. Mensen op hun eigen manier hun eigen problemen laten oplossen is hierbij het uitgangspunt. Ideeën en plannen moeten worden gedragen door de bevolking zelf.

Friends for People ondersteunt deze eigen plannen en ideeën van de lokale bevolking. Door mee te
denken. Door te faciliteren. Door te coördineren. Door te trainen. Door te adviseren. Door organisaties op
 te bouwen en met elkaar te verbinden. Zelfredzaamheid te vergroten door te investeren in de talenten en de mogelijkheden van de mensen zodat ze krachtiger worden en zelf hun ideeën en plannen kunnen itvoeren.

Tot en met 2015 ligt de focus op de Afrikaanse sloppenwijk ‘Banda’ in Kampala, de hoofdstad van
 
Oeganda. In deze wijk wonen zo’n 40.000 mensen die rond moeten komen van minder dan 1 euro per
 dag. Het dagelijks leven is niet makkelijk, er is armoede, ziekte, behoefte aan meer schoon drinkwater, onderwijs, werk en medische zorg.

Veel mensen die in de sloppenwijk Banda woonachtig zijn hebben echter ook goede ideeën, wensen en
 oplossingen hoe de levensomstandigheden te veranderen en verbeteren. Door mensen in de gelegenheid te stellen deze om te zetten in concrete voorstellen en projecten en die uit te voeren ontstaat de mogelijkheid de problemen aan te pakken, eigenwaarde te ontwikkelen en resultaten te behalen en behouden.

Projecten die in de afgelopen 5 jaar o.a. zijn opgezet zijn:
•3 scholen gerealiseerd•1 gezondheidscentrum•Meerdere waterkiosken zijn gebouwd•Verschillende sanitaire voorzieningen•Psychosociale programma’s zijn opgezet om mensen te leren om te gaan met trauma’s e.d.•Honderden mensen zijn middels de microkrediet formule hun eigen bedrijfje gestart•(Preventieve medische) voorlichtingsprogramma’s zijn opgezet en uitgerold Meer informatie? www.friendsforpeople.org of mail friends4people@yahoo.com of neem (in Nederland)
 
contact  op  met MariëlEllenbroek (06-51160415) of met Jules Verschure (0641657485). U kunt de stichting Friends for People ondersteunen door een gift te storten op giro 43.26.822